Thư Ngỏ

Screen Shot 2020-02-11 at 11.17.42 AM.pn

Thư Ngỏ,

 

Kính chào quý Giáo Sư, Sinh Viên trong tình yêu và ân sủng Chúa Cứu Thế Giê-Su,

 

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta sống trong ơn Chúa và luôn cảm tạ Ngài vì tình yêu thương đời đời Chúa dành cho mỗi chúng ta.  Chúa là Đấng yêu thương, nhân từ, và đầy lòng thương xót.  Và Ngài có chương trình tốt lành và tương lai tươi sáng cho mỗi chúng ta khi chúng ta đi ánh sáng Chúa và luôn đặt niềm tin trong Ngài. “Vì Ta biết chương trình Ta hoạch định cho các con, Chúa Hằng Hữu phán. Đó là chương trình thịnh vượng, không phải là tai họa, các con có một tương lai sáng sủa và một niềm hy vọng”. (Giê-rê-mi 29:11)

 

Thấm thoát Thánh Kinh Viện Việt Nam (V.B.I.) đã qua năm thứ 8 từ ngày thành lập. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống nhiều đổi thay và không ngừng bước; Chúa đã cho phép VBI được hình thành với khải tượng gây dựng Vương Quốc Chúa qua sự đào tạo và huấn luyện những tôi tớ Chúa và những sinh viên có tấm lòng học hỏi Lời Chúa và được trang bị bằng tình yêu Chúa ban, đời sống khiêm nhường, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa để được Chúa dẫn dắt, soi sáng và sử dụng trong công trường thuộc linh.

 

Cám ơn Chúa với tâm tình phục vụ và vâng theo ý Chúa, những quý vị trong ban lãnh đạo, ban giáo sư VBI đã đi trong đức tin, cùng đang nắm tay nhau hiệp một đóng góp thì giờ, công sức trong việc gây dựng và mở mang V.B.I. cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, nhiều sinh viên và các tôi tớ Chúa đã và đang ghi danh và học trong trường đạt được những thành quả tốt đẹp và hành trang Lời Chúa để trở thành những con gặt cho đồng lúa chín vàng khắp nơi nơi.

 

Chúng tôi được khích lệ và vui mừng vì thấy nhiều sinh viên đã bày tỏ lòng cảm xúc và tâm tình yêu thương qua những lớp học trong trường.  Ban Lãnh Đạo VBI cùng ban Hội Đồng Quản Trị trong năm nay có đường hướng và khải tượng Thánh Kinh Viện được mở mang và phát triển cho thích hợp với nhu cầu hiện đại. 

 

Nguyện xin Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, tuôn tràn Ân Sủng dư dật và Phước Hạnh đến tất cả Sinh Viên, các Tôi Tớ Chúa đang ghi danh học Thánh Kinh Viện VBI.  Xin tất cả cầu thay cho VBI được Chúa soi sáng, sử dụng trong Thánh Ý của Ngài.

 

Muôn thật hết lòng,

 

MS Đoàn Lộc

Viện Trưởng