SƠ LƯỢC VỀ V.B.I.

 

Vào giữa năm 2012, Mục sư Nguyễn Minh Nhựt có ý tưởng thành lập một lớp học Kinh Thánh online, ông có mời một số Mục sư tham gia trong đó có Mục sư Phạm Ngọc Hùng. Trong lúc thông công cùng nhau, Mục sư Phạm Ngọc Hùng đã có ý tưởng là mở một Trường Kinh Thánh Online thay vì chỉ là những lớp học Kinh Thánh online. Và, ý tưởng đó đã được sinh ra trong đức tin và được sự ban phước của Chúa. Một ngôi Trường Kinh Thánh Online đã được hình thành với tên gọi: Trường Kinh Thánh Cho Người Việt Nam (The Vietnamese Bible School for Vietnamese), và được tiểu bang Washington cấp phép hoạt động như một Trường Kinh Thánh tư thục bất vụ lợi vào Ngày 01, Tháng 10, Năm 2012.

 

Đến năm 2017, trong lần Hội Thảo lần thứ 5 tại San Diego, Califorina, Trường Kinh Thánh cho Người Việt Nam chính thức đổi tên cho phù hợp với tầm vóc thật của mình, một tên gọi mới là: Thánh Kinh Viện Việt Nam (The Vietnamese Bible Institute).

 

Sau bảy năm liên tiếp giữ chức Viện Trưởng, Mục sư Nguyễn Minh Nhựt đã từ chức sau lần Hội thảo kỳ 7, 2019 tại Houston, vì ông đã có một sự kêu gọi khác. Mục sư Đoàn Lộc, ông là một trong những sáng lập viên đã tiếp nối chức vụ Viện Trưởng từ đó cho đến nay.