Những Quy Định Của Lớp Học Online

Phòng Giám học chào mừng quý Giáo sư và Sinh viên đã đến với chương trình (lớp học) này! Để duy trì và phát huy chất lượng giảng dạy và học tập tại VBI; sau đây là những yêu cầu cần có trong quá trình dạy và học trong mỗi lớp học online của giáo sư và sinh viên. 

 

A. Các hoạt động học tập cần phải có trong mỗi tuần của lớp học:

 

 1. Phúc trình [tóm lược] sách giáo khoa: Sau khi đọc các phần sách giáo khoa do giáo sư quy định, sinh viên phải viết bài phúc trình giáo khoa; phần này có nêu lên những nhận xét, suy tư, phản biện, và các bài học…. của sinh viên qua phần đọc giáo khoa của mỗi tuần. Số trang tùy theo yêu cầu của giáo sư đứng lớp, nhưng không quá 5 trang dòng đôi, font Times New Roman, side 12.

 2. Tham gia thảo luận: Trong mỗi tuần học, giáo sư sẽ đưa ra các câu hỏi thảo luận có liên hệ đến nội dụng của phần sách giáo khoa đã đọc trong tuần. Các câu trả lời của sinh viên phải sử dụng thông tin từ phần sách giáo khoa/sách tham khảo đã đọc trong tuần, cùng với sự hiểu biết cá nhân, hoặc các nguồn tài liệu mà sinh viên đã thu nhận từ bên ngoài. Số câu hỏi thảo luận của giáo sư và số câu trả lời tương tác giữa sinh viên là tùy theo yêu cầu của giáo sư đứng lớp, nhưng không quá 4 câu hỏi thảo luận cho mỗi tuần.

 3. Làm bài thi trắc nghiệm: Trong mỗi tuần học, sinh viên phải làm bài trắc nghiêm theo phương thức chọn các câu trả lời đúng nhất, các câu hỏi trắc nghiệm phải có liên hệ đến nội dung của phần sách giáo khoa mà sinh viên đã đọc trong tuần đó. Số câu hỏi là tùy theo yêu cầu của giáo sư đứng lớp, nhưng không quá 20 câu cho mỗi tuần. Lợi ích của việc giáo sư cho sinh viên viết phần phúc trình giáo khoa, tham gia thảo luận, và làm bài trắc nghiệm là để giúp sinh viên nắm bắt kiến thức từ các tài liệu giáo khoa, rèn luyện khả năng viết, suy luận, phản biện, và áp dụng vào đời sống tâm linh.

 • Bài viết ngắn (giữa khóa): Sau bốn tuần học, giáo sư sẽ cho sinh viên viết một bài luận ngắn, đề của bài viết phải liên hệ với các chủ đề “thần học” mà sinh viên đã đọc từ sách giáo khoa trong các tuần vừa qua. Số trang của bải viết tùy theo yêu cầu của giáo sư đứng lớp, nhưng tối thiểu là 5 trang cho Cử nhân và 7 trang cho Cao học.

 • Bài khóa luận (cuối khóa): Bước sang tuần thứ bảy, giáo sư cho sinh viên chuẩn bại đề tài để viết bài khóa luận và nộp bài  vào tuần thứ tám, các đề tài của bài viết có thể do sinh viên tự chọn hoặc do giáo sư đưa ra. Tuy nhiên, chủ đề của các bài viết phải liên hệ đến môn học và các vấn đề mà sách giáo khoa đã đề cập. Số trang tùy theo yêu cầu của giáo sư đứng lớp, nhưng tối thiểu là 10 trang cho Cử nhân và 15 trang cho Cao học.

 

B. Các công việc của Giáo sư đứng lớp:

 

 1. Cầu nguyện cho lớp học và các sinh viên

 2. Chào mừng và tự giới thiệu với các sinh viên

 3. Cung cấp một hướng dẫn về kỹ thuật cơ bản để các sinh viên biết cách trả lời (reply) các câu hỏi, upload, dowload các tài liệu nếu có.

 4. Cung cấp một giáo trình (syllabus) của lớp học gồm các phần như sau: 1) Thông tin về giáo sư; 2) Phương tiện và thời gian (cụ thể) để sinh viên liên lạc với giáo sư; 3) Mục đích của lớp học; 4) Phương pháp học; 5) Kết quả sau lớp học; 6) Phương cách chấm điểm, cụ thể về số phần trăm (%) của: điểm phúc trình giáo khoa, điểm thảo luận, điểm trắc nghiệm, điểm bài viết giữa khóa, điểm bài khóa luận, và điểm thưởng (nếu có); 7) Cung cấp lịch trình học tập (cụ thể) từ tuần 1 đến tuần 10 (tính luôn tuần đọc sách và tuần tổng kết). Phần này phải ghi rõ những hoạt động học tập mà sinh viên cần phải thực hiện trong mỗi tuần. Ví dụ: đọc sách giáo khoa từ trang 01 đến 20, hay phải trả lời các câu hỏi thảo luận trễ nhất là 1:00 AM (sáng) Thứ năm, và tương tác với ít nhất là 2 sinh viên đồng lớp…v.v.

 5. Phải tương tác với sinh viên: đưa ra lời nhận xét, điều chỉnh, khích lệ, hoặc đặt câu hỏi đối với các bài thảo luận của các sinh viên. Đồng thời, phải đưa ra lời phê của giáo sư cho bài viết ngắn và bài khóa luận của sinh viên.

 6. Phải trả lời các câu hỏi của sinh viên có liên hệ đến lớp học (nếu có) trong vòng 24 tiếng và chậm nhất là 48 tiếng.

 7. Mỗi cuối tuần học (Thứ bảy hay Chúa nhật), giáo sư phải đưa ra bài giảng-huấn của mình về tuần học đó cho các sinh viên. Đồng thời, đưa ra sự đánh giá lớp học nói chung cho cả lớp hoặc các cá nhân từng sinh viên của giáo sư đối với lớp học trong tuần vừa qua. Sau đó, nếu cần thì giáo sư phải đưa ra phương hướng và mục tiêu mới cho lớp học để chuẩn bị cho tuần học tiếp theo đạt được kế quả như mong đợi.

 8. Sau khi kết thúc lớp học, giáo sư phải vào phần Kế Hoạch Học Tập của các sinh viên để vào điểm cho sinh viên, và đồng thời gửi bảng điểm về cho phòng học vụ trễ nhất là cuối tuần thứ 12 (hai tuần sau khi tuần thứ 10 của lớp học kết thúc). Bảng điểm phải ghi rõ tên giáo sư, tên môn học, tên khóa học, điểm hạng của sinh viên, và tên của sinh viên phải ghi đầy đủ.

 9. Giáo sư phải công bố điểm số cho sinh viên ngay sau khi kết thúc tuần học thứ 10 (tuần cuối) của lớp học.

 10. Phải thông báo trong lớp học, để giúp sinh viên biết vào mục ghi danh lớp học của khóa mới vào tuần thứ bảy. Đồng thời, giáo sư cần cố vấn cho những sinh viên nào chưa biết cách chọn lớp mới. Nếu giáo sư không rõ trong mọi vấn đề nêu trên thì vui lòng liên lạc với phòng học vụ. giamhoc@thevbi.net

 

C. Các công việc của sinh viên:

 

 1. Cầu nguyện cho giáo sư và lớp học trước khi “bước” vào lớp học.

 2. Giới thiệu về mình với giáo sư đứng lớp và các bạn đồng lớp.

 3. Phải nắm rõ những kỹ năng về việc học online, nếu chưa rõ phải liên lạc với giáo sư đứng lớp hoặc các bạn học khác. Sau khi đã tìm sự giúp đỡ từ giáo sư đứng lớp và các bạn học mà vẫn chưa rõ thì mới liên lạc với phòng học vụ. Email của phòng học vụ là: giamhoc@thevbi.net

 4. Tải tài liệu sách giáo khoa và sách tham khảo về máy, hoặc in ra giấy nếu cần.

 5. Đọc và hiểu giáo trình (syllabus) của giáo sư. Nếu có điều gì chưa rõ phải hỏi giáo sư đứng lớp ngay tuần lễ đầu tiên.

 6. Việc đầu tiên trong những ngày đầu tuần là đọc sách giáo khoa theo hướng dẫn từ giáo trình của lớp học.

 7. Viết bài phúc trình/tóm lược giáo khoa: Không được copy and paste hoặc copy bài của các bạn đồng lớp; phải viết bằng sự hiểu biết và bằng ngôn ngữ của chính mình. Ngoài phần tóm lược nội dung phải đưa ra được những nhận định cá nhân về nội dung giáo khoa, như: những điều đồng ý, không đồng ý, chứng minh cho lập luận của mình….

 8. Trả lời các câu hỏi thảo luận của giáo sư đưa ra, và phải tương tác với các phần thảo luận của các bạn đồng lớp. Trong khi tương tác với giáo sư và sinh viên khác phải dùng từ ngữ sao cho thích hợp, để thể hiện tinh thần khiêm nhường và tôn trọng người khác, là những điều có cần của một sinh viên thần học.

 9. Làm bài trắc nghiệm: sau khi đã đọc và tham gia thảo luận, sinh viên cảm thấy đã thấu hiểu sách giáo khoa thì mơi nên làm bài trắc nghiệm, nhưng không được trể hơn thời gian mà giáo sư đã quy định. Nếu có sự cố ngoài ý muốn, sinh viên phải liên lạc ngay với giáo sư đứng lớp để xin được gia hạn.

 10. Nếu như đề tài thảo luận có liên quan, sinh viên có quyền thảo luận hay bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề xã hội, nhưng tuyệt đối không được tuyên truyền hay nói những điều có lợi cho chủ nghĩa cộng sản vô thần. Đặc biệt, sinh viên không được nêu các vấn đề của cá nhân hay Hội Thánh nhằm mục đích kêu gọi tài chánh trong phạm vi của lớp học. Nếu có vấn đề quan trọng liên hệ đến tài chánh phải liên lạc với phòng Giám học.