HỌC PHÍ CỦA V.B.I.

 

Bước đi bởi đức tin là kim chỉ nam để V.B.I. quyết tâm theo đuổi khải tượng ban đầu là “không thu học phí của sinh viên”. Tuy nhiên, để thể hiện sự nghiêm túc khi ghi danh, sinh viên cần phải đóng $50.00 lệ phí ghi danh. Đồng thời, khi tốt nghiệp thì sinh viên phải đóng lệ phí tốt nghiệp $300.00. 

 

Trong tinh thần cùng xây dựng “căn nhà chung”, các học viên được khích lệ để góp phần bằng sự tình nguyện dâng hiến tài chánh của cá nhân, hoặc kêu gọi Hội Thánh địa phương và các mạnh thường quân dâng hiến tài chánh cho V.B.I.

 

Các cách để trả lệ phí Ghi danh và phí Tốt nghiệp:

Ghi chú: Tất cả các lệ phí này sẽ không hoàn lại.