HỌC PHÍ CỦA V.B.I.

 

Bước đi bởi đức tin là kim chỉ nam để V.B.I. quyết tâm theo đuổi khải tượng ban đầu là, “không thu học phí của sinh viên”. Tuy nhiên, trong tám năm qua đã có nhiều sinh viên không ý thức được giá trị của việc học "miễn phí" này, và đã không nghiêm túc trong việc học. Để cải thiện nan đề này, ban Lãnh đạo V.B.I. quyết đinh thu học phí tượng trưng để sinh viên cam kết hơn trong việc ghi danh và học tại V.B.I., kể từ Ngày 01, Tháng 06, Năm 2021 tất cả các sinh viên mới và cũ đều phải đóng các lệ phí như sau:

Lệ phí ghi danh: (chỉ đóng một lần và áp dụng cho tất cả sinh viên)

    . $50 USD

Lệ phí tốt nghiệp: (Sinh viên tại Việt Nam được giảm 50%)

    . $300 USD - Cử Nhân

    . $400 USD - Cao Học

    . $500 USD - Tiến Sĩ

Lệ phí mỗi năm: (Sinh viên tại Việt Nam được giảm 50%, nhưng các sinh viên xin lưu điểm phải đóng 100%, và phải đóng trước Ngày 01, Tháng 01 hàng năm)

    . $100 USD

Học Phí: (Học phí được tính trên mỗi khóa học)

    . Sinh viên tại Việt Nam

      - 500.000 VND - Cử Nhân

      - 750.000 VND - Cao Học

      - 1.000.000 VND - Tiến Sĩ

    . Sinh viên ngoài Việt Nam

      - $50 USD - Cử Nhân

      - $75 USD - Cao Học

      - $100 USD - Tiến Sĩ

Học bổng: Tất cả các sinh viên đều có quyền nộp đơn xin học bổng bán phần hoặc toàn phần (học bổng chỉ áp dụng cho học phí, không áp dụng cho các lệ phí khác). Tuy nhiên, Viện sẽ cấp học bổng cho sinh viên dựa theo khả năng tài chánh mà Viện đã nhận được từ các ân nhân bảo trợ, và Viện sẽ xét đơn theo thứ tự, đơn nào nộp trước sẽ được xét trước. Các trường hợp được cứu xét đặc biệt khi sinh viên không có việc làm, gia đình có 3 con nhỏ trở lên, là người đang hầu việc Chúa tình nguyện. Tất cả các đơn xin học bổng phải nộp trước Ngài 01, Tháng 06, mỗi năm. Nợp đơn tại đây: 

 

Các cách để sinh viên đóng các lệ phí và học phí:

     . Gửi check hoặc money order về văn phòng của V.B.I. 3210 Sleater Kinney Rd. NE Olympia, WA 98506.

     . Trả bằng thẻ tín dụng tại: https://bsfvn.boards.net/page/donation

     . Chuyển khoản tại Việt Nam: Đến các chi nhánh của ngân hàng AGRIBANK chuyển tiền vào trương mục 6140205739334, người chủ trương mục là Nguyễn Thị Thanh Tâm. Điện thoại liên lạc: 0908290277

Ghi chú: Tất cả các lệ phí này sẽ không hoàn lại.