NƠI GHI DANH HỌC CHO SINH VIÊN MỚI

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức.

(II Phi-e-rơ 1:5)

Cảm ơn quý vị đã đến với Thánh Kinh Viện Việt Nam (VBI). Để trở thành vinh viên chính thức, xin quý vị vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân như phía bên dưới:

      * Name/ Họ Tên

      * Email/ Email nào mà chúng tôi có thể liên lạc được với quý vị

      * Phone/ Số phone đầy đủ

      * Address/ Địa chỉ hiện tại

      * Subject/ Tiêu đề (Ví dụ: Tôi Muốn Ghi Danh Học)

      * Message/ Nội dung đơn ghi danh bao gồm:

            1) Viết một bài làm chứng cá nhân về đức tin trong Chúa Giê-su Christ của sinh viên

            2) Ngày, tháng, năm sinh

            3) Trình độ học vấn

            4) Loại văn bằng muốn theo học

            5) Cho biết nhờ đâu quý vị biết đến VBI

Ghi chú: Sau khi đã nộp đơn ghi danh tại đây, thì scan các bằng đã tốt nghiệp, cùng với một ảnh chân dung mới nhất gửi về địa chị email: giamhoc@thevbi.net; và đóng tiền lệ phí ghi danh $50 (năm mươi) USD.

Cách đóng tiền lệ phí ghi danh: Gửi check/money order về 3210 Sleater Kinney Rd. NE. Olympia, WA 98506, hoặc chọn mục TÀI CHÁNH sau đó chọn Dâng Hiến trên website này để trả trực tiếp qua PayPal rất an toàn và tiện lợi.

Sinh viên ở Việt Nam đóng lệ phi ghi danh tại đậy: Đến các chi nhánh của ngân hàng AGRIBANK chuyển tiền vào trương mục 6140205739334, người chủ trương mục là Nguyễn Thị Thanh Tâm. Điện thoại liên lạc: 0908290277

 

LIÊN LẠC VỚI VBI

 

Văn phòng (360) 763-5137

Cell phone (360) 704-9252 

 

Mail: 3210 SLEATER KINNEY RD. NE. OLYMPIA, WA 98506

 

Email: giamhoc@thevbi.net 


 

  Name *

  Email *

  Phone

  Address

  Subject

  Message