CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

HÈ 2019

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Tiến sĩ Thần Học

Giáo sư Nguyễn Nhật Tảo

Tiến sĩ Mục Vụ

Giáo sư Võ Hồng Đào

Tiến sĩ Mục vụ

Thầy Nguyễn Sơn Sonny

Cao học Mục vụ

Cô Lê Phạm Thúy Nhiên

Cao học Mục vụ

Lê Phước Sanh

Cao học Mục vụ

Lê Thị Ngọc

Cử nhân Thần học

Nguyễn Quang Thất

Cử nhân Thần học

Nguyễn Kính John

Cao đẳng Mục vụ

Nguyễn Trương Phượng

Cán sự Cơ-đốc

Mục sư Mai Xuân Lộc

Cao Học Mục vụ

Hè 2018

Mục sư Mai Xuân Lộc

Cao Học Mục Vụ

Hè 2018

Thầy Nguyễn Thiên Tạo

Cao học Mục vụ

Hè 2018