NƠI GHI DANH VÀO GIÁO SƯ ĐOÀN-VBI

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ.

(Ma-thi-ơ 28:19)

Cảm ơn quý vị đã đến với Thánh Kinh Viện Việt Nam (VBI). Để trở thành giáo sư chính thức, xin quý ứng viên vui lòng cung cấp các thông tin cá nhân như phía bên dưới:

      * Name/ Họ Tên

      * Email/ Email nào thường dùng

      * Phone/ Số phone đầy đủ

      * Address/ Địa chỉ hiện tại

      * Subject/ Tiêu đề (Ví dụ: Tôi Muốn Ghi Danh Dạy)

      * Message/ Nội dung của đơn ghi danh gồm có:

            1) Viết một "Tâm thư": giới thiệu về cá nhân, gia đình, hội thánh, đức tin, khải tượng về Cơ-đốc giáo dục, và                     cho biết tại sao muốn tham gia Giáo sư đoàn của VBI.

            2) Trình độ học vấn

            4) Loại văn bằng hoặc các môn muốn dạy

            5) Nhờ đâu biết đến VBI

            6) Cho biết tên của 2 (hai) mục sư từng biết về quý ứng viên, cùng với số điện thoại và email của họ

            7) Lời cam kết tình nguyện phục vụ Chúa vô điều kiện

Ghi chú: Tất cả các tân giáo sư sẽ phải trải qua một thời gian thử việc trong vị trí phụ giáo (cùng đứng lớp với các giáo sư chính thức khác) trong thời gian là 1 (một) năm, hoặc là từ 3-4 lớp. Sau khi đã nộp đơn ghi danh tại đây, xin quý ứng viên scan các loại văn bằng đã có và gửi về địa chị email: giamhoc@thevbi.net.  

LIÊN LẠC VỚI VBI

 

Văn phòng (360) 763-5137

Cell phone (360) 704-9252 

 

Mail: 3210 SLEATER KINNEY RD. NE. OLYMPIA, WA 98506

 

Email: giamhoc@thevbi.net 


 

  Name *

  Email *

  Phone

  Address

  Subject

  Message