CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA V.B.I.

 

Quy Định cho Tân Sinh Viên

 

Tất cả các Cơ-đốc nhân tái sanh và trưởng thành, không phân biệt hệ phái, tuổi tác, và giới tính, không cần thư giới thiệu của mục sư. Mỗi sinh viên phải điền đơn ghi danh học tại: https://www.thevbi.net/ghi-danh-h-c, đóng lệ phí ghi danh $50.00, nộp một ảnh chân dung mới nhất, bằng tốt nghiệp lớp 12 (nếu không có phải giải thích lý do), gửi các bảng điểm cần chuyển điểm (nếu có). 

 

Quy Định về Việc Ghi Danh Lớp Học Mới

 

Xem các môn học trong giáo trình của phân khoa mà sinh viên đang theo học để lấy các lớp bắt buộc và tự chọn phù hợp với giáo trình của mình. Hai tuần trước khi các khóa học khai giảng, học viên phải vào phần: Nơi Ghi Danh Lớp Học để ghi danh các lớp học mới tại đó. Nếu học viên mới không biết phải lấy lớp nào trước thì liên lạc với phòng Giám Học (email: giamhoc@thevbi.net). Trong mỗi khóa học, học viên chỉ được lấy tối đa là 2 môn học. Trường hợp đặc biệt muốn ghi danh lớp thứ ba sinh viên phải liên lạc với phòng Giám Học xin phép trước.

 

Quy Định về Việc Bỏ Lớp

 

Các sinh viên nên bỏ lớp trước ngày các lớp học được khai giảng. Tuy nhiên, sinh viên cũng có thể bỏ lớp ngay trong tuần học đầu tiên. Nhưng nếu sinh viên bỏ lớp trong tuần học thứ hai thì sẽ bị điểm F cho môn học đó. Nếu sinh viên bị ba lần điểm F vì việc bỏ lớp thì sinh viên sẽ không được ghi danh các lớp học mới trong vòng 1 năm. Muốn bỏ lớp, sinh viên chỉ cần email cho Giáo sư chủ nhiệm lớp và Giám Học qua email.

 

Quy Định về Điều Kiện Tốt Nghiệp

 

Để được tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn tất các môn học trong giáo trình của phân khoa mà học viên đang theo học. Tất cả các môn học đó phải đạt được từ điểm C- trở lên. Đồng thời, sinh viên phải tham dự đầy đủ các kỳ Hội Thảo của V.B.I. tổ chức tại Hoa Kỳ hay Việt Nam. Sinh viên phải email cho phòng Giám học 2 tháng trước ngày tổ chức Hội Thảo và lễ tốt nghiệp của năm đó. Tất nhiên, sinh viên phải đóng lệ phí tốt nghiệp trước ngày lễ tốt nghiệp.

 

Quy Định về sự Tương Tác Trong Lớp Học

 

V.B.I. luôn tôn trọng sự tự do ngôn luận, tôn trọng các quan điểm khác biệt, và khuyến khích sự tư duy độc lập. Tuy nhiên, sinh viên phải thể hiện sự khiêm nhường và sự tôn trọng người khác trong khi tương tác. Đặc biệt, đối với các giáo sư thì sinh viên phải biết thể hiện sự “tôn sư trong đạo”, đối với bạn đồng môn thì thể hiện sự hòa nhã làm gương cho lẫn nhau. Tuyệt đối nghiêm cấm các thái độ kêu ngạo, khiêu khích, mạ lụy, hâm dọa, và tấn công cá nhân. Nếu sinh viên nào vi phạm sẽ bị cảnh cáo, và nếu tái phạm sẽ bị đuổi khỏi lớp học, hay nặng hơn sẽ bị đuổi học.

 

Quy Định về Việc Đạo Văn

 

Nếu học viên vi phạm lần thứ nhất thì sẽ bị giáo sư cảnh cáo, và bài tập đó sẽ bị điểm F. Nếu sinh viên đó tái phạm lần thứ hai sẽ phải viết một thư cam kết không tái phạm gửi cho giáo sư đứng lớp và Giám học; đồng thời môn học đó của sinh viên vi phạm sẽ bị điểm F. Nếu sinh viên đó tái phạm lần thứ ba thì lập tức bị đuổi học, và toàn bộ học bạ của sinh viên đó sẽ bị xóa bỏ.

 

Nếu một sinh viên đang là giáo sư/phụ giáo của V.B.I. mà vi phạm đạo văn thì ngay lần vi phạm đầu tiên sẽ bị lấy tên ra khỏi lớp học đó, và không được tham gia giảng dạy tại V.B.I. trong vòng 1 năm. Sau một năm, nếu sinh viên (giáo sư) đó muốn tái phục vị trí giáo sư của V.B.I. thì phải viết một thư cam kết không tái phạm gửi cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, và HĐQT sẽ đưa ra quyết định.

 

Quy Định về Việc Thảo Luận Chính Trị

 

Sinh viên có quyền thảo luận những vấn đề liên quan đến chính trị và xã hội, khi đề tài đó được giáo sư chủ nhiệm lớp đưa ra hoặc cho phép. Tuy nhiên, những đề tài đó phải có liên hệ đến môn học hoặc tuần học đó. V.B.I. không khuyến dục một ai phải có quan điểm chính trị thế nào, nhưng nghiêm cấm thái độ chính trị thân Cộng sản và có chủ ý tuyên truyền cho Cộng sản. Sinh viên hay giáo sư nào vi phạm sẽ phải rời khỏi V.B.I. ngay lập tức. Lý do, V.B.I. là một trường tại một đất nước tự do Hoa Kỳ, không bị chi phối bởi bất cứ thế lực chính trị nào. Ngoài ra, chủ nghĩa Cộng sản đã đem lại nhiều thiệt hại cho công việc Chúa trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

 

Quy Định về Việc Cổ Động Tài Chánh

 

V.B.I. là môi trường để giảng dạy và học tập lời Chúa, rèn luyện đạo đức và kỷ năng để trở nên người hầu việc Chúa. Vì thế, V.B.I. không hoan nghinh bất cứ sinh viên nào đến với V.B.I. ngoài mục đích và động cơ như trên. Cho nên, bất cứ giáo sư hay sinh viên nào cũng không được trược tiếp hay gián tiếp bày tỏ nhu cầu, nêu nan đề cầu nguyện với ngụ ý kêu gọi giúp đỡ tài chánh cho cá nhân, hay Hội Thánh. Nếu là trường hợp đặc biệt, giáo sư hay sinh viên có thể bày tỏ vấn đề với Giám học. Các các giáo sư và sinh viên cũng không nên tự ý giúp đỡ tài chánh cho bất cứ giáo sư hay sinh viên nào tại V.B.I., để tránh gây ra những hiện tượng tiêu cực như: thái độ nhờ cậy con người và sự lợi dụng lòng tốt của người khác.