Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

(I Cô-rinh-tô 15:58)

Toàn thể ban Lãnh đạo VBI luôn tri ân và cầu nguyện cho các quý Ân-nhân!

(Trong nội dung của trang này chỉ ghi nhận những Ân-nhân đã dâng hiến trong những ngày đầu thành lập VBI, và những Ân-nhân thường xuyên dâng hiến mỗi tháng; nhưng, VBI cũng tri ân rất nhiều quý Ân-nhân khác đã từng dân hiến cho VBI.)

Thủ Quỹ Trương Yến

 Cô Yến là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Cô Trần Lệ

Cô Lệ là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lâp VBI

Cô Trần Hoàng

Cô Hoàng là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI

Mục sư Đoàn Lộc

Mục sư Lộc là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Bà Trần Thị Huệ

Bà Huệ là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Cô Phạm Thị Mỹ Hương

Cô Hương là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

Cô Quỳnh Anh là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Olympia

Hội Thánh Olympia đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Thầy Nguyễn Sơn

Thầy Sơn là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Mục sư Nguyễn Thành Minh Trị

Mục sư Minh Trị là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Mục sư Nguyễn Vinh

Mục sư Vinh là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.