Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.

(I Cô-rinh-tô 15:58)

Toàn thể ban Lãnh đạo VBI luôn tri ân và cầu nguyện cho các quý Ân-nhân!

(Trong nội dung của trang này chỉ ghi nhận những Ân-nhân đã dâng hiến trong những ngày đầu thành lập VBI, và những Ân-nhân thường xuyên dâng hiến mỗi tháng; nhưng, VBI cũng tri ân rất nhiều quý Ân-nhân khác đã từng dân hiến cho VBI.)

Screen Shot 2018-08-28 at 7.17.31 PM.png

Thủ Quỹ Trương Yến

 Cô Yến là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Screen Shot 2018-09-04 at 4.29.51 PM.png

Cô Trần Lệ

Cô Lệ là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lâp VBI

o2EjJYkDCLQf55fpaTP4.jpg

Cô Trần Hoàng

Cô Hoàng là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI

MineG.JPG

Mục sư Đoàn Lộc

Mục sư Lộc là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Screen Shot 2018-09-04 at 4.52.13 PM.png

Bà Trần Thị Huệ

Bà Huệ là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Screen Shot 2018-09-04 at 4.50.38 PM.png

Cô Phạm Thị Mỹ Hương

Cô Hương là một trong những mạnh thường quân từ những ngày đầu thành lập VBI.

Screen Shot 2018-09-04 at 3.47.26 PM.png

Cô Nguyễn Quỳnh Anh

Cô Quỳnh Anh là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Screen Shot 2018-09-04 at 6.03.31 PM.png

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Olympia

Hội Thánh Olympia đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Screen Shot 2018-08-16 at 10.27.50 PM.pn

Thầy Nguyễn Sơn

Thầy Sơn là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Screen Shot 2018-08-16 at 11.33.31 PM.pn

Mục sư Nguyễn Thành Minh Trị

Mục sư Minh Trị là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.

Screen Shot 2018-08-16 at 11.33.42 PM.pn

Mục sư Nguyễn Vinh

Mục sư Vinh là người đã và đang trung tín dâng hiến mỗi tháng cho VBI từ nhiều năm qua.