Logo của the Vietnamese Bible Institute (VBI)-Thánh Kinh Viện Việt Nam là một biểu tượng chứa đựng và chuyển tải ý nghĩa của niềm tin, sức mạnh, và hướng đi của VBI. Biểu tượng này sẽ được sử dụng trong các thư từ, văn bằng chính thức của VBI dưới dạng watermark. Những ý nghĩa của biểu tượng này sẽ được tập thể VBI trải qua mọi thế hệ gìn giữ, thực thi, và phát huy. Những ý nghĩa quan trọng trong biểu tượng (logo) của VBI được gói gọn trong năm hình thức như sau:

 

   - Ba vòng tròn trong một: Đây là Tín lý quan trọng về Giáo lý: Ba Ngôi trong một Đức Chúa Trời, mà vẫn thường được gọi chung trong Hội Thánh là Giáo lý Ba Ngôi.

 

   - Hình cây cung: Trước tiên, cây cung tượng trưng cho sức mạnh từ Chúa ban cho những người “yếu kém” để làm công việc của Ngài (II Sa-mu-ên 22:35; Thi Thiên 18:34). Thứ hai, nếu nhìn trực diện, thì hình cây cung cũng là hình thập giá, tượng trưng cho tín lý về sự chết và hy sinh của Chúa Giê-su Christ. Thứ ba, trên đỉnh của cây cung (thập giá) là hình ngọn lửa, tượng trưng cho quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sau cùng, mũi tên trên cây cung là thể hiện rõ mục đích và mục tiêu mà VBI nhắm đến.

 

   - Chữ B: Đại diện cho “Bible Base”, nghĩa là dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Nhưng nếu nhìn nghiên về phía tay phải thì chữ B sẽ là hình một quyển sách đang mở. Ý nghĩa lời Chúa là Lời sống, linh nghiệm, không phải văn tự chết (Hê-bơ-rơ 4:12). Đồng thời, nếu nhìn từ bên phải qua thì các cạnh của chữ B sẽ là hình của một chiếc vương miện, ý nghĩa là phần thưởng của sự sống đời đời cho những người trung tín. 

 

   - Ký hiệu An-pha và Ô-mê-ga: Đây là hai đại danh xưng dùng cho Đấng Chủ Tể và là Đấng Sáng Tạo, chính là Chúa Giê-su Christ (Khải Huyền 22:13)

 

   - Các màu sắc: Trong biểu tượng (logo) này có tất cả là sáu màu. Thứ nhất, màu đen (bên ngoài cùng), ý nghĩa là thế giới này đen tối và bị ma quỷ chiếm hữu. Thứ hai, màu đỏ tượng trưng cho Huyết của Chúa Giê-su (sự tha tội). Thứ ba, màu trắng tượng trưng cho sự nên thánh sau khi được tha tội. Thứ tư, xanh dương tượng trưng cho mầm sống-sự sinh ra và lơn lên trong ân điển. Thứ năm, màu xanh đậm tượng trung cho sự trưởng thành và kết quả. Sau cùng, màu vàng tượng trưng cho hy vọng, đích đến cuối cùng là Thiên Quốc.