Contact: 3210 Sleater Kinney Rd. NE. Olympia, WA 98506.

Office (360) 704-9252

giamhoc@thevbi.net

HÌNH ẢNH HỘI THẢO KỲ 7 TẠI HOUSTON, TEXAS

 

 

 

 

I . SƠ LƯỢC VỀ V.B.I.

Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.) đã được sáng lập trong ý thánh của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đã được chính phủ tiểu bang Washington giấp phép hoạt động trong tư cách là một trường tư thục tôn giáo bất vụ lợi vào ngày 01 tháng 10 năm 2012. Từ ngày thành lập đến nay (07/2016) Viện đã giảng dạy được 17 khóa cho hơn 500 sinh viên ở khắp nơi trên thế giới.

II. KHẢI TƯỢNG

Phương pháp giáo dục trực tuyến (online) rất hữu hiệu, ít tốn kém, và tiện lợi về nhiều mặt; nắm bắt được mặt tích cực của việc học trực tuyến trong Kỷ nguyên kỹ thuật số, Viện quyết tâm tạo ra một môi trường học tập về Kinh Thánh và Thần Học ít tốn kém về học phí cho tất cả con dân Chúa trên toàn thế giới.

III. MỤC TIÊU

V.B.I. là môi trường giảng dạy Thánh Kinh và Thần Học miễn phí đầu tiên của người Việt Nam. Mục tiêu của Viện là đào tạo thật nhiều những nhà truyền giáo, những mục sư lãnh đạo, và những mục vụ viên trong các Hội Thánh địa phương tại Việt Nam và các cộng đồng người Việt Nam tại Hải ngoại.

IV. PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC

Giáo sư giảng dạy trung thực với Kinh Thánh, tôn trọng và khích lệ khả năng suy luận đa chiều và tư duy độc lập của sinh viên. Sinh viên biết tôn trọng thẩm quyền cao nhất của Kinh Thánh, biết rèn luyện kỷ năng học tập một cách trung thực, sáng tạo, không rập khuôn, và luôn biết áp dụng kiến thức vào hành động thiết thực.

V. TÍN LÝ

V.B.I. gìn giữ và phát huy tín lý của Tin Lành thuần túy đã được Chúa Giê-su Christ và các sứ đồ giảng dạy trong Tân Ước. Một vài tín lý căn bản như:

  *Toàn bộ Kinh Thánh Tân và Cựu Uớc (66 sách) đều đuợc thần cảm.

  *Sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời Ba Ngôi-đồng đẳng, đồng quyền, đồng sáng tạo, và đồng cứu chuộc.

  *Sự cứu rỗi duy nhất trong đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su Christ.

  *Sự tái sinh của tín hữu bởi quyền năng Đức Thánh Linh và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.

  *Sự sống lại của thân thể trong ngày Chúa Giê-su Christ tái lâm.

 

VI. GIÁO TRÌNH

V.B.I. đào tạo Kinh Thánh và Thần Học theo một giáo trình có hệ thống tương đương với các văn bằng như sau:

  *Cao Đẳng Thần Học gồm 23 môn cộng 2 lần tham dự hội thảo tập trung.

  *Cử Nhân Thần Học gồm 43 môn cộng 4 lần hội thảo tập trung.

  *Cao Học Mục Vụ gồm 24 môn cộng 2 lần hội thảo tập trung.

  *Tiến Sĩ Mục Vụ gồm 10 môn cộng luận án 85 trang và 2 lần hội thảo tập trung.

VII. CÁCH GHI DANH CHO SINH VIÊN MỚI

V.B.I. tạo mọi điều kiện thuận tiện và đơn giản nhất để các tân sinh viên có thể ghi danh trực tuyến như sau:

  *Chọn phần Tiếng Việt / Ghi Danh Học.

  *Điền vào các thông tin cá nhân như: Họ Tên, Ngày Sinh, Địa Chỉ, Số Phone, Email, Học Vấn, và Bài Làm Chứng Cá Nhân,

  *Và sau cùng là bấm vào chữ (Send), trong vòng 24 đến 48 tiếng thì Viện sẽ liên lạc với sinh viên.

  *Ghi chú: sinh viên đưọc miễn học phí 100%, chỉ đóng một lần lệ phí ghi danh $50 USD, và lệ phí tốt nghiệp.

V.B.I. rất mong được sự cộng tác của Quý Tôi-tớ Chúa và Quý Con-cái Chúa khắp nơi qua sự cầu thay, khích lệ Con-dân Chúa ghi danh học tập với Viện, dâng hiến tài chánh, và tham gia ban giáo sư. Với sự cộng tác của nhiều người sẽ giúp Viện hoàn tất khải tượng và mục tiêu đã nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su Christ.

   © 2015 By the Vietnamese Bible Institute